SocialCloud.vn Website

Nhận diện thương hiệu cho 1 nhãn thực phầm chức năng đến từ Úc muốn thâm nhập thị trường Việt Nam.

(client instruction was only to “Make it look Aussie” so I went for a Kangaroo)

Golden Health Supplementary Branding

Golden Health Supplementary Branding

Golden Health Supplementary Branding

Golden Health Supplementary Branding

Golden Health Supplementary Branding

Nah you gonna need to use the Web Inspector for that ;)